Biyografi

Meslekte 30. yılında, uluslararası bilimsel tıp literatüründe (SCI ve SCI expanded) tıp dergilerinde 126 yayın, bu yayınların 52.sinde birinci isim olup (yazıyı yazan kişi), H indeksi 18, sadece SCI ve SCI-Exp dergiler dikkate alındığında 1128 kez yayınları refere edilmiş (cite edilmiş), 12 yıllık profesör, çok sayıda iç hastalıkları asistanın tez hocası, çok sayıda kitapta bölüm yazarı, yan dal asistanının uzmanlık tez sorumlusu, sayısız toplantıda (ulusal ve uluslararası) konuşmacı veya yönetici olmuş bir hekimdir. Zonguldak BEU Tıp fakültesinde yayın sayısı ve 1. isim yayın sayısı yönünden ilk sıradadır.

 ERCP, mide balonu uygulamaları, gastroskopi, kolonoskopi, perkutan karaciģer biyopsi ve tümör örneklemeleri, fibroscan, terapatik endoskopi, luminal stentleme, endosonografi, , APC tümör ablasyonu, EMR/ESD islemleri, EMR/ESD islemleri, , mide botoksu, enteroskopi  kapsül endoskopi, Akalazya için POEM ve tümörlerde STER, gastrik motilite analizi ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Yücel Üstündağ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları İhtisasını 1991 - 1996 yılları arasında , Başkent Üniversitesi'nde Gastoenteroloji üst ihtisasını 1996-1999 yıllarında tamamlamıştır.

ABD Mayo Clinics'te Research Fellow pozisyonunda çalışmıştır. (2005-2006).

2001 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başlamış, doçentliğini 2003 yılında almış 2008 yılından itibaren de profesör olarak görevine devam etmektedir.

Ödülleri

1. 34. ERA-EDTA Kongresi Cenevre’de hemodiyaliz hastalarımızda hepatit G virus enfeksiyonu ve hepatit G virus- hepatit C virus ilişkisini araştırdığımız çalışmamız ‘Genç araştırmacılar tarafından bildirilen en iyi abstract’ olarak değerlendirilmiştir. 

Ozdemir N, Akalin N, Guz G, Tuncbilek S, Arslan H, Hizel N, Ustundag Y, Boyacioglu S, Haberal M. ‘Hepatitis G virus infection in hemodialysis patients and its relationship with HCV RNA positivity’. XXXIV ERA-EDTA Congress, 21-24 September 1997, Geneva, Abstract Book, 276, 1997. 

2. 23. Ulusal Gastroenteroloji kongresi- İstanbul’da hepatoloji alanında en iyi poster ödülü. 

Samsar U, Üstündağ Y, Kiran S, Kulah E, Aydemir S. Serum sistatin C’nin sirotik olgularda, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sirozun evresi ile olan ilişkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi kongre Özet Kitap Bildiri No: PB.12/12, İstanbul, 5-7 Kasım 2006.

 

İdari Görevleri

İç Hastalıkları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Anabilim Dalı Başkanlığı (Şubat 2002-Ekim 2011)

Gastroenteroloji, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bilim Dalı Başkanlığı, (Mart 2002-Ekim 2011) (2019-Bu yana)

Bilimsel Kuruluşlar Üyelikleri

  • Türk Endoskopi Derneği
  • Türk Gastroenteroloji Derneği
  • Türk Hepatoloji Derneği
  • Viral Hepatit Savaşım Derneği
  • Türk İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği

Editör yardımcılıkları/Editorial board görevleri

  • Akademik Gastroenteroloji
  • Turkish Journal of Gastroenterology
  • ZKÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Güncel Gastroenteroloji

 

1000 Kalan Karakter